Geotek AS   Telemarks eldste oppmålingsfirma
         
     
    Bygg og anlegg    
    Vi har erfaring fra utsetting og innmåling av bygg.    
    Vi har erfaring fra veistikning med VIPS data som grunnlag    
         
    Kommunaltekniske målinger    
    Vi har erfaring fra kart og oppmålingsforretninger    
    Vi har erfaring fra situasjonsmålinger    
         
    Industrimålinger    
    Vi har erfaring fra skips og verkstedsindustrien    
         
    Masseberegninger    
    Vi har erfaringer fra datafangst til ferdig beregnede masser    
         
         
         

Kontakt

  Hvordan hurtig å komme i kontakt med oss    
         
         
         

Jobbsøker

  Ingeniør eller geomatiker på jakt etter jobb?    
         
         
         

Hovedside

  Hva er Geotek AS    
         

 

Geotek AS 2008